سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

منشور اخلاقی  

مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماموریتهای سازمانی خود که عبارتست از:

‹‹اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و پیشگیری از اختلافات و دعاوی حقوقی مربوطه›› که از طریق اجرای قوانین و مقررات ذیربط، ثبت املاک، ثبت شرکتهای تجاری و غیرتجاری، ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و اجرای مفاد اسناد رسمی صورت می پذیرد، خدمت رسانی و پاسخگوئی به آحاد مردم و مراجعین را تکلیفی لازم الاجرا دانسته و سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده اند. از اینرو بمنظور ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری نسبت به امور زیر متعهد می شوند:

- رعایت نظم و انضباط اداری و استفاده از تمامی ساعات حضور در محل کار برای خدمت رسانی و پاسخگوئی

-رفتار توام با خوشرویی، متانت و رعایت احترام نسبت به ارباب رجوع

-ارائه خدمات مطلوب از طریق راهنمایی مراجعین و اطلاع رسانی کامل به ایشان

-جلوگیری از اتلاف وقت مردم ، صرف هزینه های غیرضروری و انجام دوباره کاری ها با ارائه خدمات مطلوب و رعایت قوانین و مقررات

-استفاده از مجموعه امکانات سازمانی برای ارائه بموقع، دقیق و با کیفیت خدمات ثبتی به ارباب رجوع

-امانت داری و تلاش در حفظ و نگهداری اسناد و سوابق متعلق به مردم و سازمان

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است