جزئیات

نسخه چاپي

  دوشنبه 2 آذر 1394 - 07:53:41 ق.ظ  

بخشنامه کارت سوخت

بخشنامه شماره 94/145641 مورخ 94/08/26 ریاست محترم سازمان ثبت مبنی بر حذف الزام ثبت مشخصات کارت سوخت وسایل نقلیه در اسناد تنظیمی

بخشنامه شماره 94/145641 مورخ 94/08/26 ریاست محترم سازمان ثبت مبنی بر حذف الزام ثبت مشخصات کارت سوخت وسایل نقلیه در اسناد تنظیمی 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است